کانکس سرویس بهداشتی راهرودار

کانکس اسکان آسايش

کانکس سرویس بهداشتی راهرودار

کانکس سرویس بهداشتی می تواند راهرودار و یا بدون راهرو باشد

کانکس سرویس بهداشتی راهرودار

کانکس سرویس بهداشتی با توجه به مکانی که از آن استفاده می شود به صورت راهرو دار نیز ساخته می شود

داخل کانکس های سرویس بهداشتی راهرودار متناسب با اندازه کانکس آینه، جاصابونی ، چند عدد روشویی و جاحوله ای نصب می گردد

انواع دیگر کانکس های سرویس بهداشتی ساخت شرکت کانکس سازی اسکان آسایش

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه مانند:کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه، کانکس سرویس بهداشتی 2 چشمه،کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه، کانکس سرویس بهداشتی 12 چشمه

 کانکس سرویس بهداشتی مشترک با حمام

 کانکس سرویس بهداشتی سیار وثابت

کانکس سرویس بهداشتی با کف فایبر گلاس

کانکس سرویس بهداشتی پیش ساخته با ساندویچ پانل

 کانکس سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی

 کانکس سرویس بهداشتی با توالت استیل

 توالت فرنگی قابل حمل

 کانکس توالت صحرایی

کانکس حمام با دوش و زیردوشی

توالت پیش ساخته

کانکس سرویس بهداشتی هوشمند

کانکس سرویس بهداشتی ویژه معلولین

کانکس توالت عمومی

کانکس سرویس بهداشتی در اندازه های مختلف