فروش کانکس

کانکس اسکان آسايش

کانکس دو طبقه و کانکس چند طبقه

شرکت اسکان آسایش کانکس و محصولات خود را با توجه به نوع کاربری آنها و با در نظر گرفتن شرایط جوی و عوامل مختلف دیگر بصورت یک طبقه ، دو طبقه و چند طبقه ارائه می دهد، در کانکس اداری، کانکس کارگاهی، کانکس جهت  اسکان کارگر، کانکس سالنی ، کانکس مسکونی، کانکس ویلایی، کانکس پیش ساخته ، کانکس ساندویچ پانل و ... شرکت اسکان آسایش این قابلیت وجود دارد که بصورت دو و چند طبقه ساخته شود.

کانکس اسکان آسایش که بصورت طرح کانکس، ساندویچ پانل و ... ساخته می شود کاملا مقاوم در برابر زلزله، خورندگی شرایط جوی حشرات و آفت می باشد که ویژگی های مذکور باعث افزایش مدت زمان استفاده محصولات شرکت اسکان آسایش گردیده است.